• Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc được thành lập theo Quyết định số 0104914248 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
  • Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, khu đô thị 31ha, tổ dân phố Chính Trung, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.Tel/Fax: (04)38760412, E-mail: congtyphuongbac.jsc@gmail.comTài khoản số 15110000119678 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Thành Đô, thành phố Hà Nội.Mã số thuế: 0104914248.
  • Chi nhánh 1: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc – Chi nhánh Bắc Ninh (Địa chỉ: Số nhà 25 phố Hồ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam).
  • Chi nhánh 2: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc – Chi nhánh Phú Thọ (Địa chỉ: Số nhà 125, Phố Tân Tiến, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam).
  • Quy chế công ty: Điều 1. Quy định chungCông ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc (dưới đây gọi tắt là Công ty) là Công ty được tổ chức và quản lý theo cơ cấu Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty. Cơ quan quản lý cao nhất trong công ty là Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành công ty là BGĐ. Người lãnh đạo cao nhất trong bộ máy điều hành là Giám đốc công ty và được điều hành theo cơ chế thủ trưởng.Điều 2. Cơ cấu tổ chức2.1. BGĐ (BGĐ): Bộ máy điều hành+ Giám đốc: Trực tiếp chịu trách nhiệm mọi mặt trước HĐQT.+ Phó giám đốc: Là người giúp việc cho giám đốc, chịu trách nhiệm trong lĩnh vực được giám đốc phân công và ủy quyền.2.2. Bộ phận hành chính giúp việc trực tiếp, thường xuyên BGĐ* Phòng KH-TH:a. Phụ trách văn phòng Công ty.b. Kế toán.c. Thủ quỹ.d. Phụ trách phô tô, in ấn tài liệuđ. Lái xe.e. Bảo vệ.2.3. Bộ phận trực tiếp giải quyết công việc (Các phòng chuyên môn).Điều 3. Nghĩa vụ của Ban giám đốc (BGĐ)3.1. Giám đốc: Giám đốc Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:- Là người quyết định, điều hành tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.- Tổ chức thực hiện các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao.- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, Quy chế quản lý nội bộ Công ty.- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.- Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc.3.2. Phó Giám đốc- Ký giấy đi đường, giấy giới thiệu Công ty.- Ký Hồ sơ kiểm tra nghiệm thu, Hồ sơ kỹ thuật của công ty.- Ký các công văn giấy tờ liên quan khi được ủy quyền của Giám đốc.Điều 4. Nghĩa vụ của Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp (KH-TH)- Là người đứng đầu về lĩnh vực mình phụ trách, chịu trách nhiệm chính trước giám đốc về lĩnh vực mình phụ trách, thực hiện phân công công việc cho các nhân viên trong phòng.- Tư vấn cho BGĐ về lĩnh vực tài chính, kế toán, đồng thời là người điều hành tổ chức hệ thống hạch toán trong toàn công ty.- Soạn thảo các văn bản trong việc quản lý hàng ngày tại công ty.- Tham mưu cho BGĐ về công việc mua sắm, sử dụng, bảo quản và kiểm kê tất cả các loại tài sản trong công ty.- Quản lý văn phòng công ty.- Xây dựng phương án trả lương cho người lao động.- Phân tích các hoạt động tài chính của công ty từ đó tư vấn cho BGĐ về tình hình tài chính của công ty.- Kiểm tra các giao dịch với ngân hàng, cơ quan tài chính, thuế…- Kiểm soát, chuẩn bị nội dung các loại hợp đồng kinh tế trước khi Giám đốc thay mặt công ty ký với các đối tác.- Thực hiện thanh lý, thanh quyết toán các dự án với đối tác và người tham gia nhận làm dự án.- Giúp BGĐ giải quyết những khó khăn vướng mắc của các cán bộ nhân viên trong công ty.- Tham gia họp BGĐ theo định kỳ, bất thường, thực hiện lập các báo cáo hàng tháng, bất thường trình Giám đốc.- Lên kế hoạch kinh doanh và các phương án đầu tư của công ty.- Tham mưu với BGĐ về Kế hoạch và chiến lược tài chính.