Liên hệ

Công Ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc được thành lập năm 2010. Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường